Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

5η Συνάντηση Επιτροπής Θεσσαλονίκης

5η Συνάντηση Επιτροπής Θεσσαλονίκης

Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011 17:00

Προξένου Κορομηλά 51 – Ημιόροφος

17:00 – 17:30


Ανακοίνωση θεμάτων –Ορισμός Συντονιστών.

17:30 – 18:30Οργάνωση ομιλίας του Μίκη στις 27 Φεβρουαρίου

· Έκδοση απλού φυλλαδίου «Ο Μίκης στις 27 στην Θεσσαλονίκη»

· Εισήγηση ομάδας διεύρυνσης για την οργάνωση της προώθησης της ομιλίας του Μίκη

· Ορισμός –διεύρυνση της ομάδας οργάνωσης για την ομιλία του Μίκη

· Άλλες προτάσεις –εισηγήσεις από το σώμα για την οργάνωση της ομιλίας18:30-19:30


Συζήτηση για την αυτοοργάνωση της Σπίθας Θεσσαλονίκης

· Αρχές οργάνωσης

o Αποδοχή της ιδρυτικής Διακύρηξης της 1ης Δεκεμβρίου 2010.

o Αρχή της ανακλητότητας.

o Ανώτατο όργανο η ολομέλεια.

o Δυνατότητα αναστολής ψηφοφορίας από την ολομέλεια.

o Οι συνελεύσεις είναι ανοιχτές, δεν υπάρχουν μέλη.

· Συζήτηση επί των ειδικών προτάσεων οργάνωση.


19:30-20:30


Γενική Συζήτηση

Πρόξενου Κορομηλά 51
Θεσσαλονίκη 54622, Ελλάδα
Έπειτα από ζυμώσεις που έγιναν στην ομάδα συντονισμού με αφορμή τα παράπονα που είχαν εκφραστεί από μέλη για την προβληματική διαδικασία της συνέλευσης, τέθηκαν κάποιες προτάσεις για τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης, οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία στη συνέλευση του Σαββάτου. Για το λόγο αυτό καλούμε όλους τους φίλους και υποστηρικτές της Σπίθας να προσέλθουν και να συμμετάσχουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός υποδειγματικού μοντέλου άμεσης δημοκρατίας που θα αναδεικνύει και προάγει με τον καλύτερο τρόπο τις απόψεις όλων των ενεργών πολιτών.

Επίσης είναι σημαντική η ενεργή συμμετοχή όλων στις ομάδες-επιτροπές που συζητούν και δραστηριοποιούνται σε τρέχοντα θέματα, ανάλογα με τις γνώσεις, εμπειρία και διάθεση του καθένα. Αυτές σήμερα είναι:

* Ομάδα Συντονισμού
* Ομάδα ΜΜΕ
* Ομάδα Διεύρυνσης
* Ομάδα Νομικών Μνημονίου
* Ομάδα Παιδείας
* Ομάδα Γεωργίας

--
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΠΙΘΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

email spitha.thessaloniki@gmail.com
blog http://www.spitha-thessalonikis.blogspot.com
WEBTV http://www.spitha.tv