Κυριακή, 12 Μαΐου 2013

Η ΥΠΟΤΑΓΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ


Η Βουλή της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέκυψε, δυστυχώς, στην οικονομική και πολιτική βία της Γερμανίας και της Ευρωζώνης, υπερψηφίζοντας, με πλειοψηφία δύο ψήφων, το προετοιμασμένο από το Νοέμβριο 2012 πακέτο συμφωνιών με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας: τη «Συμφωνία για Διευκόλυνση Χρηματοδοτικής Στήριξης», με τα χωριστά κείμενα των συμβάσεων: «Γενικοί Όροι Συμφωνιών», «Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης» και «Μνημόνιο Συναντίληψης για τη Δεσμευτική Ειδική Πολιτική».


Οι συμφωνίες θα αξιολογηθούν σε άλλο δημοσίευμά μας. Για σήμερα αναφέρομε τα έξης αξιοπρόσεκτα:

(α) Οι παραπάνω συμφωνίες δεν περιλαμβάνουν τον επονείδιστο και μοναδικό στην ιστορία των διεθνών συμβάσεων όρο παραίτησης από κάθε ασυλία και εκείνη της εθνικής κυριαρχίας, που αποδέχτηκαν προθύμως  οι δικές μας κυβερνήσεις.

(β) Οι συμφωνίες με την Κύπρο δεν περιέχουν τον όρο εφαρμογής του αγγλικού δικαίου ούτε τη δικαιοδοσία ξένων δικαστηρίων, αλλά το σωστό όρο: ότι ισχύον για τις Συμφωνίες δίκαιο είναι: το δημόσιο διεθνές δίκαιο ( με ειδική αναφορά και της διεθνούς Σύμβασης της Βιέννης που απαγορεύει την άσκηση πολιτικής και οικονομικής βίας. Οι δικές μας κυβερνήσεις, από το Γιώργο Παπανδρέου μέχρι και το Σαμαρά,  δέχτηκαν  πρόθυμα την εφαρμογή του αγγλικού δικαίου, που δεν αναγνωρίζει καμιά προστασία του οφειλέτη.

(γ) Οι συμφωνίες της Κύπρου περιλαμβάνουν, δυστυχώς, πανομοιότυπο τον όρο της δέσμευσης του συνόλου της περιουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο υφίσταται το χρέος. 

(δ) Στο Μνημόνιο Συναντίληψης υπάρχει όρος με σοβαρές δεσμεύσεις για την αξιοποίηση των κυπριακών υδρογονανθράκων.
Η δέσμευση της οικονομικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ολοκληρωτική.

1 Μαϊου 2013

Γιώργος Κασιμάτης    

Το κείμενο είναι αναρτημένο και στην Ιστοσελίδα: http://www.kassimatisdimokratia.gr