Κυριακή, 12 Μαΐου 2013

ΣΠΙΘΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - "ΣΙΑΟ"

Δηλώνουμε παρόντες και παρούσες στην απόφαση του Μίκη Θεοδωράκη να μην δημιουργήσει νέο Κεντρικό όργανο αλλά να συνεχίσουν οι Σπίθες ελεύθερα την δράση και λειτουργία τους. 

Ανακοινώνουμε την επαναλειτουργία και επανίδρυση της ΣΠΙΘΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ και την αλλαγή της ονομασίας της σε ΣΠΙΘΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ "ΣΙΑΟ"

ΣΠΙΘΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - "ΣΙΑΟ"
7/5/2013

πηγή