Κυριακή, 12 Μαΐου 2013

ΣΠΙΘΑ Α.Ρ.Η.Σ.
Μετά την ανακοίνωση της 30ης  Μαρτίου από τον Μίκη Θεοδωράκη, για την επαναφορά στην αρχική μορφή της Σπίθας χωρίς οργανωτικές δομές και με προτροπή για ατομική και ομαδική διάδοση της ιδεολογίας της :


Επαναδραστηριοποιείται η Σπίθα Αττικού Άλσους μετονομαζόμενη σε Σπίθα Αττικού Άλσους - Α.Ρ.Η.Σ. όπου τα αρχικά μας σημαίνουν

Ά ξιον εστί. Ρ ωμιιοσύνη. Η λιος και Χρόνος. Σ ιάο


Οι στόχοι μας :


-  Κάθε σπίτι και μία Σπίθα

-  Πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις για την συσπείρωση του λαού και την δημιουργία παλλαϊκού Μετώπου

-  Ανατροπή

-  Πατριωτική Αναγέννηση


Με πίστη στο όραμα και στον Ηγέτη μας,

Για την Σπίθα Αττικού Άλσους

Μαρία Γραικούση          2/5/2013

πηγή