Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

Άμεσα καθήκοντα για το καλοκαίρι του 2013

22.07.2013

Θα έχετε ασφαλώς αντιληφθεί την καταλυτική επικράτηση των ιδεών, διαπιστώσεων, αποκαλύψεων, αναλύσεων και προτάσεων μας στο προσκήνιο της σημερινής πολιτικής μας ζωής χωρίς να μνημονεύεται φυσικά η πηγή του, δηλαδή η Κ.Α.Π-Σπίθα. 

Ό, τι και να προβλέψαμε έχουν επιβεβαιωθεί από την ίδια τη ζωή και τη  σκληρή πραγματικότητα, που όχι μόνο μένει στάσιμη αλλά και χειροτερεύει καθημερινά οδηγώντας το Λαό και τη χώρα σε διαρκώς αυξανόμενη ασφυξία και πολλαπλασιαζόμενα  αδιέξοδα.