Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

Η 2 συνάντηση της επιτροπής Θεσσαλονίκης

έχει οριστεί για το Σάββατο στις 17.00
Όποιος νομίζει μπορεί να ετοιμάσει μια παρουσίαση ή οτιδήποτε άλλο για να ενημερώσει τους συμπολίτες μας.
Συντάξετε τις ιδέες σας και τις προτάσεις σας σε ένα χαρτί για την καλύτερη οργάνωση της συζήτησης.
Πληροφορίες spitha.thessaloniki@gmail.com