Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ

_________________________________________________


Σάββατο, 22 Ιαν. ώρα 17.30΄Αίθουσα περιοδικού «ΑΡΔΗΝ», Βαλαωρίτου 1 & Δωδεκανήσσου, 8ος όρ.ΘΕΜΑΤΑ :

* Ανάπτυξη «εργαλείων» διεύρυνσης
* Προετοιμασία εντύπων
* Επιλογή σημείων stands