Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Σχόλιο στο άρθρο του Μίκη Θεοδωράκη «Θα προχωρήσουμε ούτως ή άλλως» του Γιώργου Κασιμάτη

Ο εμπνευστής και ιδρυτής της Σπίθας έχει δίκιο να θέλει να προλάβει νέα εκτροπή της Σπίθας από το βασικό και υπέρτατο σκοπό της, το σκοπό της καθαρής και άδολης αντίστασης. Μια τέτοια εκτροπή  κινείται από φιλοδοξίες ηγετικές μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας της ΚΑΠ  ή φιλοδοξίες πολιτικής ανάδειξης μέσα στο πολιτικό σύστημα που κρατά υπόδουλο τον Ελληνικό Λαό και τον οδηγεί στην εξαθλίωση. Από τέτοιες εκτροπές έχουν ήδη πικρή πείρα η Σπίθα και οι Σπιθιστές και η εμπειρία αυτή πρέπει να γίνει το μέγιστο μάθημα όλων. Ο ίδιος ο Ιδρυτής, ο Μίκης Θεοδωράκης, έχει δηλώσει και έχει κάμει πράξη ότι είναι ίσος μεταξύ όλων των σπιθιστών  χωρίς κεντρικά γραφεία και κεντρική γραφειοκρατική κατεύθυνση των Σπιθών. Είναι παρών και οδηγός μόνο ως Ιδρυτής και μόνο με τις ιδέες του και την ανεξάντλητη πείρα του για την τήρηση της Κίνησης στη σωστή πορεία που έχει χαράξει.
 
Θα πρέπει να επισημάνω και εγώ με τη σειρά μου ότι πρωτοβουλίες ή σκέψεις για οργάνωση ενός κεντρικού συντονισμού της δράσης των άλλων Σπιθών, όσο άδολες και αν είναι ή  αν πράγματι κινούνται από ευγενή θέληση για ενίσχυση της δράσης της Κίνησης, αποτελούν πάντοτε την αφετηρία εκμετάλλευσης από φιλόδοξους που αποβλέπουν σε άλλους στόχους, διαφορετικούς από τους στόχους της ΚΑΠ. 
 
Θα πρέπει να ξεκαθαρίσομε μέσα μας ότι εντελώς διαφορετικό πράγμα είναι να αναπτύξει μια Σπίθα ή ένας σπιθιστής, μέσα  από το πλαίσιο διαδικασιών της Σπίθας του, πρωτοβουλίες κοινής δράσης ή συζήτησης και διαβούλευσης με άλλες Σπίθες και διαφορετικό να αναπτύσσει μια Σπίθα, οσες δυνατότητες και αν έχει σε σύγκριση με άλλες,  προωτοβουλίες διοργάνωσης  και πατεύθυνσης δραστηριοτήτων άλλων Σπιθών ή να παρέχει μόνιμες υπηρεσίες για κοινή δράση. Η κοινή δράση και η συζήτηση των Σπιθών είνα απαραίτητη, αλλά με συζήτηση, συνδιοργάνωση και συναπόφαση σπιθών ίσων μεταξύ τους.
 
Γι' αυτά όλα είναι σοφή η κατεύθυνση και η εμμονή του Ιδρυτή της Κίνησης, οι Σπίθες να ειναι μικρές, ίσες και ανεξάρτητες μεταξύ τους και να εφαρμόζουν τις αρχικές οδηγίες του Ιδρυτή. Πρέπει να γίνει συνείδηση και έμμονη ιδέα όλων των Σπιθών και των σπισθιστών ότι έχουν ένα και μόνο σκοπό: την ανεξάρτητη δράση αντίστασης με την πιο ευρεία έννοια της λέξης κάθε μιας χωριστά ή και με κοινή δράση περισσότερων Σπιθών με πλήρη ισότητα μεταξύ τους. Όσο υπάρχει  
τήρηση των αρχών της Κίνησης με φύλακα τον εμπνευστή και Ιδρυτή της Μίκη Θεοδωράκη, δεν έχει ανάγκη κεντρικής ηγεσίας. Άλλωστε τη επιτυχία της μορφής αυτής συνύπαρξης ανεξάρτητων και ίσων μεταξύ τους Σπιθών την βλέπομε. Να προσέξομε να μη τη χαλάσομε.